Míc hát karaoke

 Mic thu âm ISK AT100

Mic thu âm ISK AT100

Hàng chính hãng 100%
Bảo hành12 tháng
Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày

Giá: 1,690,000 VNĐ

Loa kéo Kovit KS -180

Loa kéo Kovit KS -180

Hàng chính hãng 100%
Bảo hành12 tháng
Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày
Hỗ trợ trả góp, trả trước 0đ

Giá: 6,900,000 VNĐ

Loa kéo Kovit KS -150

Loa kéo Kovit KS -150

Hàng chính hãng 100%
Bảo hành12 tháng
Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày
Hỗ trợ trả góp, trả trước 0đ

Giá: 5,090,000 VNĐ

Loa kéo Kovit KS -122

Loa kéo Kovit KS -122

Hàng chính hãng 100%
Bảo hành12 tháng
Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày
Hỗ trợ trả góp, trả trước 0đ

Giá: 4,090,000 VNĐ

 Mic hát kèm loa A23

Mic hát kèm loa A23

Míc hát kèm loa 3 in 1 hàng chuẩn chính hãng 100%
Bảo hành12 tháng
Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày

Giá: 690,000 VNĐ

 Mic hát Karaoke YS91

Mic hát Karaoke YS91

Míc hát kèm loa 3 in 1 hàng chuẩn chính hãng 100%
Bảo hành12 tháng
Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày

Giá: 500,000 VNĐ

 Mic hát Karaoke YS90

Mic hát Karaoke YS90

Míc hát kèm loa 3 in 1 hàng chuẩn chính hãng
Bảo hành 6 tháng

Giá: 500,000 VNĐ

 Mic hát Karaoke L698

Mic hát Karaoke L698


Míc hát kèm loa 3 in 1 hàng chuẩn chính hãng

Bảo hành 12 tháng
Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày

Giá: 750,000 VNĐ

Mic hát Karaoke X6

Mic hát Karaoke X6

Míc hát kèm loa 3 in 1 hàng chuẩn chính hãng
Bảo hành 6 tháng

Giá: 750,000 VNĐ

Mic hát karaoke KD 08

Mic hát karaoke KD 08

Míc hát kèm loa 3 in 1 hàng chuẩn chính hãng
Bảo hành 6 tháng

Giá: 750,000 VNĐ

Mic hát karaoke SD 10

Mic hát karaoke SD 10

Míc hát kèm loa 3 in 1 hàng chuẩn chính hãng
Bảo hành 6 tháng

Giá: 650,000 VNĐ

Mic hát karaoke SD 11

Mic hát karaoke SD 11

Míc hát kèm loa 3 in 1 hàng chuẩn chính hãng
Bảo hành 6 tháng

Giá: 450,000 VNĐ

Mic hát karaoke YS 10

Mic hát karaoke YS 10

Míc hát kèm loa 3 in 1 hàng chuẩn chính hãng
Bảo hành 6 tháng

Giá: 500,000 VNĐ

1