Hãng khác

Sky A910

Sky A910

(Máy mới 95-99%)
Bảo hành
6 Tháng
Đi kèm
Sạc
Tình trạng máy
Mới 95 - 99%
Thanh lý : giảm giá 50%

Giá: 2,500,000 VNĐ

Sky A900

Sky A900

(Máy mới 95-99%)
Bảo hành
6 Tháng
Đi kèm
Sạc
Tình trạng máy
Mới 95 - 99%
Chú ý : Thanh lý giảm giá 50%

Giá: 2,500,000 VNĐ

Sky A880

Sky A880

(Máy mới 95-99%)
Bảo hành
6 Tháng
Đi kèm
Sạc
Tình trạng máy
Mới 95 - 99%
Thêm
Thẻ nhớ 8gb

Giá: Liên hệ

Sky A800 (Máy mới 95-99%)

Sky A800 (Máy mới 95-99%)

Bảo hành
6 Tháng
Đi kèm
Sạc
Tình trạng máy
Mới 95 - 99%
Thêm
Thẻ nhớ 8gb

Giá: Liên hệ

Sky A760S (Máy mới 95-99%)

Sky A760S (Máy mới 95-99%)

Bảo hành
6 Tháng
Đi kèm
Sạc
Tình trạng máy
Mới 95 - 99%
Thêm
Thẻ nhớ 8gb

Giá: Liên hệ

Sky A770K (Máy mới 95-99%)

Sky A770K (Máy mới 95-99%)

Bảo hành
6 Tháng
Đi kèm
Sạc
Tình trạng máy
Mới 95 - 99%
Thêm
Thẻ nhớ 8gb

Giá: Liên hệ

1