Máy đã sử dụng

Iphone X - 256GB 99%

Iphone X - 256GB 99%

Hàng quốc tế 99%
Tặng phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng
Tặng phiếu ép kính trị giá 1 triệu đồng
Combo phụ kiện chính hãng
Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày
Hỗ trợ trả góp lãi suất thấp

Giá: 16,590,000 VNĐ

Iphone 7 plus 128GB ( 99% ) đen , hồng , trắng

Iphone 7 plus 128GB ( 99% ) đen , hồng , trắng

Hàng quốc tế 99%
Tặng phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng
Tặng phiếu ép kính trị giá 1 triệu đồng
Combo phụ kiện chính hãng
Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày
Hỗ trợ trả góp lãi suất thấp
Trả trước 0đ

Giá: 9,590,000 VNĐ

Iphone 7 plus 32GB ( 99% ) vàng

Iphone 7 plus 32GB ( 99% ) vàng

Hàng quốc tế 99%
Tặng phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng
Tặng phiếu ép kính trị giá 1 triệu đồng
Combo phụ kiện chính hãng
Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày
Hỗ trợ trả góp lãi suất thấp
Trả trước 0đ

Giá: 8,190,000 VNĐ

Iphone 7 128GB ( 99% )

Iphone 7 128GB ( 99% )

Hàng quốc tế 99%
Tặng phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng
Tặng phiếu ép kính trị giá 1 triệu đồng
Combo phụ kiện chính hãng
Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày
Hỗ trợ trả góp lãi suất thấp
Trả trước 0đ

Giá: 5,990,000 VNĐ

Iphone 7 32GB ( 99% ) VÀNG

Iphone 7 32GB ( 99% ) VÀNG

Hàng quốc tế 99%
Tặng phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng
Tặng phiếu ép kính trị giá 1 triệu đồng
Combo phụ kiện chính hãng
Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày
Hỗ trợ trả góp lãi suất thấp

Giá: 5,190,000 VNĐ

Iphone 6s plus -16GB 99% ( VÀNG)

Iphone 6s plus -16GB 99% ( VÀNG)

Hàng quốc tế 99%
Tặng phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng
Tặng phiếu ép kính trị giá 1 triệu đồng
Combo phụ kiện chính hãng
Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày
Hỗ trợ trả góp lãi suất thấp
Trả trước 0đ
Hàng quốc tế 99%
Tặng phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng
Tặng phiếu ép kính trị giá 1 triệu đồng
Combo phụ kiện chính hãng
Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày
Hỗ trợ trả góp lãi suất thấp
Trả trước 0đ

Giá: 5,290,000 VNĐ

Iphone 6s Plus - 16GB 99%( đen, trắng, hồng)

Iphone 6s Plus - 16GB 99%( đen, trắng, hồng)

Hàng quốc tế 99%
Tặng phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng
Tặng phiếu ép kính trị giá 1 triệu đồng
Combo phụ kiện chính hãng
Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày
Hỗ trợ trả góp lãi suất thấp
Trả trước 0đ

Giá: 5,090,000 VNĐ

Iphone 6s Plus - 32 GB 99% ( đen, trắng, hồng )

Iphone 6s Plus - 32 GB 99% ( đen, trắng, hồng )

Hàng quốc tế 99%
Tặng phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng
Tặng phiếu ép kính trị giá 1 triệu đồng
Combo phụ kiện chính hãng
Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày
Hỗ trợ trả góp lãi suất thấp
Trả trước 0đ

Giá: 4,890,000 VNĐ

Iphone 6s Plus - 32 GB 99% ( vàng)

Iphone 6s Plus - 32 GB 99% ( vàng)

Hàng quốc tế 99%
Tặng phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng
Tặng phiếu ép kính trị giá 1 triệu đồng
Combo phụ kiện chính hãng
Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày
Hỗ trợ trả góp lãi suất thấp
Trả trước 0đ

Giá: 4,990,000 VNĐ

Iphone 6s - 64GB 99% ( đen, trắng, hồng )

Iphone 6s - 64GB 99% ( đen, trắng, hồng )

Hàng quốc tế 99%
Tặng phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng
Tặng phiếu ép kính trị giá 1 triệu đồng
Combo phụ kiện chính hãng
Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày
Hỗ trợ trả góp lãi suất thấp
Trả trước 0đ

Giá: 3,690,000 VNĐ

Iphone 6s - 64GB 99% ( vàng)

Iphone 6s - 64GB 99% ( vàng)

Hàng quốc tế 99%
Tặng phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng
Tặng phiếu ép kính trị giá 1 triệu đồng
Combo phụ kiện chính hãng
Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày
Hỗ trợ trả góp lãi suất thấp
Trả trước 0đ

Giá: 3,790,000 VNĐ

Iphone 6s - 32GB 99% ( vàng)

Iphone 6s - 32GB 99% ( vàng)

Hàng quốc tế 99%
Tặng phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng
Tặng phiếu ép kính trị giá 1 triệu đồng
Combo phụ kiện chính hãng
Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày
Hỗ trợ trả góp lãi suất thấp
Trả trước 0đ

Giá: 3,590,000 VNĐ

Iphone 6s - 32GB 99% ( đen, trắng, hồng )

Iphone 6s - 32GB 99% ( đen, trắng, hồng )

Hàng quốc tế 99%
Tặng phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng
Tặng phiếu ép kính trị giá 1 triệu đồng
Combo phụ kiện chính hãng
Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày
Hỗ trợ trả góp lãi suất thấp
Trả trước 0đ

Giá: 3,390,000 VNĐ

Iphone 6s - 16GB 99% ( vàng)

Iphone 6s - 16GB 99% ( vàng)

Hàng quốc tế 99%
Tặng phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng
Tặng phiếu ép kính trị giá 1 triệu đồng
Combo phụ kiện chính hãng
Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày
Hỗ trợ trả góp lãi suất thấp
Trả trước 0đ

Giá: 3,390,000 VNĐ

Iphone 6s - 16GB 99% ( đen, trắng, hồng )

Iphone 6s - 16GB 99% ( đen, trắng, hồng )

Hàng quốc tế 99%
Tặng phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng
Tặng phiếu ép kính trị giá 1 triệu đồng
Combo phụ kiện chính hãng
Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày
Hỗ trợ trả góp lãi suất thấp
Trả trước 0đ

Giá: 3,290,000 VNĐ

Iphone 6 - 16GB 99% ( vàng)

Iphone 6 - 16GB 99% ( vàng)

Hàng quốc tế 99%
Tặng phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng
Tặng phiếu ép kính trị giá 1 triệu đồng
Combo phụ kiện chính hãng
Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày
Hỗ trợ trả góp lãi suất thấp
Trả trước 0đ

Hàng quốc tế 99%
Tặng phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng
Tặng phiếu ép kính trị giá 1 triệu đồng
Combo phụ kiện chính hãng
Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày
Hỗ trợ trả góp lãi suất thấp
Trả trước 0đ

Giá: 3,890,000 VNĐ

Iphone 6 - 64GB 99% (vàng)

Iphone 6 - 64GB 99% (vàng)

Hàng quốc tế 99%
Tặng phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng
Tặng phiếu ép kính trị giá 1 triệu đồng
Combo phụ kiện chính hãng
Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày
Hỗ trợ trả góp lãi suất thấp
Trả trước 0đ

Giá: 3,390,000 VNĐ

Iphone 6 - 64GB 99% ( trắng , đen )

Iphone 6 - 64GB 99% ( trắng , đen )

Hàng quốc tế 99%
Tặng phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng
Tặng phiếu ép kính trị giá 1 triệu đồng
Combo phụ kiện chính hãng
Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày
Hỗ trợ trả góp lãi suất thấp
Trả trước 0đ

Giá: 3,290,000 VNĐ

Samsung Galaxy S9 plus 256gb 99% bản quốc tế 99%

Samsung Galaxy S9 plus 256gb 99% bản quốc tế 99%

Hàng quốc tế 99%
Tặng phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng
Combo phụ kiện chính hãng
Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày
Hỗ trợ trả góp lãi suất thấp
Trả trước 0 đ

Giá: 8,590,000 VNĐ

Iphone 6 - 16GB ( đen, trắng ) 99%

Iphone 6 - 16GB ( đen, trắng ) 99%

Hàng quốc tế 99%
Tặng phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng
Tặng phiếu ép kính trị giá 1 triệu đồng
Combo phụ kiện chính hãng
Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày
Hỗ trợ trả góp lãi suất thấp
Trả trước 0đ

Giá: 2,790,000 VNĐ

Iphone 7 - 32GB 99% ( đen, trắng, hồng)

Iphone 7 - 32GB 99% ( đen, trắng, hồng)

Hàng quốc tế 99%
Tặng phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng
Tặng phiếu ép kính trị giá 1 triệu đồng
Combo phụ kiện chính hãng
Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày
Hỗ trợ trả góp lãi suất thấp
Trả trước 0đ

Giá: 4,990,000 VNĐ

Iphone Xs Max vàng 64gb 99%

Iphone Xs Max vàng 64gb 99%

Hàng quốc tế 99%
Tặng phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng
Tặng phiếu ép kính trị giá 1 triệu đồng
Combo phụ kiện chính hãng
Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày
Hỗ trợ trả góp lãi suất thấp

Giá: 22,590,000 VNĐ

Iphone 7 plus 256GB ( 99% )

Iphone 7 plus 256GB ( 99% )

Hàng quốc tế 99%
Tặng phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng
Tặng phiếu ép kính trị giá 1 triệu đồng
Combo phụ kiện chính hãng
Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày
Hỗ trợ trả góp lãi suất thấp

Giá: 10,590,000 VNĐ

Iphone 7 plus 128GB ( 99% ) vàng

Iphone 7 plus 128GB ( 99% ) vàng

Hàng quốc tế 99%
Tặng phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng
Tặng phiếu ép kính trị giá 1 triệu đồng
Combo phụ kiện chính hãng
Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày
Hỗ trợ trả góp lãi suất thấp
Trả trước 0đ

Giá: 9,790,000 VNĐ

Samsung Galaxy S8 Plus 64Gb

Samsung Galaxy S8 Plus 64Gb

Hàng Quốc Tế mới 99%
Tặng voucher 1 triệu
Tặng gói bảo hiểm ép kính màn hình 1 triệu
Tặng combo phụ kiện 300.000đ
BH : lỗi 1 đổi 1 trong 30 ngày + 6 tháng phần cứng+ bảo hành phần mềm trọn đời

Giá: Liên hệ

 Samsung NOTE 8 256Gb 2sim

Samsung NOTE 8 256Gb 2sim

Sản phẩm mới 99%
Bảo hành lỗi đổi 1 tháng
6 tháng phần cứng chọn đời phần mềm
Tặng voucher 1.000.000đ
Tặng sim vào mạng tốc độ cao

Giá: Liên hệ

 Samsung NOTE 8 64G 2 sim

Samsung NOTE 8 64G 2 sim

Hàng quốc tế 99%
Tặng phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng
Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày
Hỗ trợ trả góp lãi suất thấp
Trả trước 0đ

Giá: 6,890,000 VNĐ

 Iphone 8 plus - 64GB 99%

Iphone 8 plus - 64GB 99%

Hàng quốc tế 99%
Tặng phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng
Tặng phiếu ép kính trị giá 1 triệu đồng
Combo phụ kiện chính hãng
Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày
Hỗ trợ trả góp lãi suất thấp

Giá: 11,990,000 VNĐ

Samsung Galaxy S7 egde 2 sim

Samsung Galaxy S7 egde 2 sim

Máy mới 99%
Tặng combo phụ kiện 300.000đ
Tặng voucher 1 triệu
BH : lỗi 1 đổi 1 trong 30 ngày + bảo hành 6 tháng phần cứng+  phần mềm trọn đời

Giá: Liên hệ

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8

Sản phẩm mới 99%
Bảo hành lỗi đổi 1 tháng, 6 tháng phần cứng chọn đời phần mềm
Tặng voucher 1 triệu
Combo phụ kiện 300.000đ
Hỗ trợ trả góp lãi suất thấp

Giá: Liên hệ

12